Attention!

From the milk price comparison of January 2007 the definition of standard milk has been adjusted. The protein percentage has been raised from 3.35 to 3.40 % and the annual delivery from 350,000 to 500,000 kg. Additional information can be viewed here.

Because of this adjustment all earlier published monthly comparisons based on the old definition of standard milk have been removed. The annual reports published before still stand. New on the website are the calculated milk prices from January 2006 based on the new standard definition. Finally the site is completed with a new lay out.

Beside an adjustment of the standard it is decided to adjust the dairy companies this year. In consultation with the EDF a Polish dairy company and another company from the UK is searched for. As soon as sufficient information is collected from these new companies, the calculated milk prices of these new companies will be published.

 

 

Let op!

Met ingang van de melkprijsvergelijking januari 2007 is de definitie van standaardmelk aangepast. Het eiwitpercentage is verhoogd van 3,35 naar 3,40 % en de jaarleverantie is verhoogd van 350.000 naar 500.000 kg. Voor een verdere toelichting klik hier.

Als gevolg van deze aanpassing zijn alle eerder gepubliceerde maandelijkse vergelijkingen gebaseerd op het oude standaardbedrijf van de site verwijderd. De eerder gepubliceerde jaarrapporten zijn wel gehandhaafd. Nieuw zijn de berekende melkprijzen vanaf januari 2006 gebaseerd op het nieuwe standaardbedrijf. Tenslotte is de site van een nieuwe lay out voorzien.

Naast een aanpassing van de standaard is ook besloten om dit jaar een wijziging aan te brengen in de zuivelondernemingen. In overleg met EDF wordt gezocht naar een Poolse zuivelonderneming en een ander bedrijf uit het Verenigd Koninkrijk. Zodra voldoende informatie van deze nieuwe ondernemingen is verzameld, zullen de berekende melkprijzen van deze nieuwe ondernemingen worden gepubliceerd.